Jak to działa

Ogrzewanie na podczerwień

Jak to działa

Fizycznie rzecz biorąc możemy wyróżnić trzy mechanizmy wymiany ciepła:
1. Konwekcję,
2. Przewodzenie,
3. Radiację – promieniowanie podczerwone.
Rysunek ilustruje różnicę pomiędzy wyżej wymienionymi mechanizmami. Otóż konwekcyjna wymiana ciepła polega na jego przekazywaniu poprzez ruch „makroskopowych cząstek ciał”. W praktyce obserwujemy to jako prądy konwekcyjne czyli ruchy ogrzanych warstw płynu (np. zaprezentowane na rysunku przemieszczanie się powietrza). Jeżeli chodzi o przewodzenie to mechanizm ten zachodzi głównie w ciałach stałych poprzez ruch wolnych elektronów i drgania sieci krystalicznej. Można go kojarzyć z przepływem prądu elektrycznego – stąd zazwyczaj metale są dobrymi przewodnikami energii eklektycznej i ciepła. Najbardziej bodajże „tajemniczym” mechanizmem wymiany ciepła jest radiacja inaczej nazywana promieniowaniem cieplnym lub podczerwonym. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, iż radiacyjna wymiana ciepła jest jednym z głównych mechanizmów utrzymujących stabilność temperaturową naszej planety i jednym z pierwszych mechanizmów który wykorzystywał do ogrzewania gatunek ludzki na długo przed „wynalezieniem ognia”!

Czytaj dalej

Podczerwień – co to jest?

Facebook
Instagram