Podczerwień – co to jest?

Ogrzewanie na podczerwień

Podczerwień - co to jest?

Z pewnością wiele osób zaobserwowało, iż w miesiącach wiosennych np. maju przy temperaturach oscylujących wokół 20° C znaczna cześć z nas ma tendencje do noszenia tzw. „krótkich rękawków”. Podobne temperatury spotykamy jednak również na przykład wczesną jesienią (koniec września pierwsza połowa października). Wówczas jednak znaczna większość woli ubrania o nieco wyższym poziomie komfortu termicznego (izolacyjności), patrz rysunek 2. Jak ten fakt wytłumaczyć? Przede wszystkim „ilością słońca” czyli inaczej natężeniem promieniowania słonecznego które zależy m.in. od poziomu zachmurzenia, przejrzystości powietrza itp. Promieniowanie słoneczne które do nas dociera zawiera w swoim składzie oprócz światła widzialnego również promieniowanie podczerwone. Proszę nie mylić jednak tego promieniowania z promieniami UV, które oczywiście tez są obecne w świetle słonecznym i dlatego też lekarze ostrzegają „Nas” przed zbyt intensywnym przebywaniem na słońcu. Promieniowanie podczerwone zwane inaczej cieplnym jest w pełni bezpieczne dla człowieka i nie wywołuje najmniejszych negatywnych efektów. Zresztą u wielu naszych babć i dziadków, a także obecnie np. w starszych kamienicach, można spotkać tzw. piece kaflowe. Piece te można bardziej fachowo określić mianem akumulacyjnych, a to ze względu na ich dużą masę, dzięki czemu możliwe było „utrzymywanie ciepła” jeszcze długo po wygaśnięciu paleniska. Także w popularnych kominkach, tak jak było to pokazane powyżej dla ogniska, spotykamy się z obecnością promieniowania podczerwonego. Zdecydowana cześć osób kojarzy kominek, co też potwierdzają liczne badania naukowe, z miła atmosferą i uczuciem komfortu termicznego. Bierze się to z faktu, iż pomieszczenia ogrzewane kominkiem lub piecem kaflowym zazwyczaj charakteryzują się niższą temperatura powietrza (mówimy że powietrze jest rześkie), aniżeli przy pomieszczeniach ogrzewanych konwencjonalnie (grzejnikami konwekcyjnymi), a pomimo tego „nie marzniemy”.
Ogrzewanie za pomocą promieniowania podczerwonego ma jeszcze jedną podstawową zaletę w stosunku do ogrzewania konwekcyjnego. Nie powoduje mianowicie rozprzestrzeniania się pyłów i alergenów oraz co równie ważne nie wpływa bezpośrednio na „wysuszanie powietrza” wewnątrz pomieszczeń użytkowych. Różnice w sposobie funkcjonowania naszych paneli grzewczych oraz grzejników konwencjonalnych pokazano na rysunkach 4 i 5.
Facebook
Instagram