Zasada działania promieniowania podczerwonego

Ogrzewanie na podczerwień

Zasada działania promieniowania podczerwonego

Grzejnik konwekcyjny generuje ruch powietrza „od podłogi w kierunku sufitu” co objawia się w postaci „komina termalnego”, który jest niczym innym jak tylko smugą gorącego powietrza. Ten sposób ogrzewania wymusza lokalizację źródeł ciepła właśnie w pobliżu okien gdzie znajdują się nawiewniki, którymi do pomieszczenia dostaje się „świeże, zimne powietrza”. Tak naprawdę więc ogrzewamy i dodatkowo wysuszamy powietrze, które następnie przecież i tak „ucieka” systemem wentylacji do otoczenia. Poza tym w pomieszczeniu obserwowany jest efekt stratyfikacji czyli uwarstwienia temperaturowego. Mamy więc do czynienia z relatywnie „zimną podłogą” (mającą najczęściej temperaturę poniżej temperatury komfortu tj.18°C) oraz gorąca strefę „podsufitową”. Taki rozkład temperatury jest niekorzystny również z punktu widzenia fizjologii ludzkiego ciała. Najbardziej ukrwione, czyli najcieplejsze jego części znajdują się w okolicach serca. Przede wszystkim zaś kończyny dolne i górne to miejsca o najniższej temperaturze. Sytuacja ta potęguje więc uczucie chłodu, patrz rysunki 1 i 2.
Facebook
Instagram